Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Rekolekcje Lectio Divina

Dzisiaj w naszym Domu zakończyły się ośmiodniowe Rekolekcje Lectio Divina, które trwały od 24 lutego do 4 marca 2023r. Rekolekcje prowadził Ks. Kazimierz Stasiak Pallotyn z Domu Rekolekcyjnego Wieczernik w Świętej Katarzynie. Temat Rekolekcji brzmiał: „Zjednoczenie z Ojcem, zjednoczenie w Ojcu” (J17,1-26). W Rekolekcjach uczestniczyły nasze Siostry Świętego Józefa.

Treścią rekolekcji był cały 17 rozdział Janowej Ewangelii podzielony na 7 części. Ponadto towarzyszyły nam wybrane fragmenty z tejże Ewangelii, które oświetlały drogę do wnętrza Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa. Wspólnota w Wieczerniku, jej różnorodność, radość i smutek, obietnice i lęki, pytania i odpowiedzi, stanowią ogromne światło dla naszego życia w józefickich wspólnotach, gdzie ciągle dojrzewamy do miłości wzajemnej.

„Lectio Divina (łac. Boże Czytanie) – to forma modlitwy przechodzącej w sposób życia, oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych. Stanowi ona część tradycji Kościoła katolickiego. Rekolekcje Lectio Divina oparte są na praktyce modlitwy Słowem Bożym. Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących: duchownych i świeckich. Składają się na nią cztery etapy modlitwy Słowem Bożym:

  1. lectio – czytanie
  2. meditatio – rozważanie
  3. oratio – modlitwa
  4. contemplatio – kontemplacja

Wierne kroczenie drogą Lectio Divina pomaga zgłębić Słowo Boże, aż do całkowitego zjednoczenia się z Ojcem w Jezusie Chrystusie – Słowie Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem.” (Ks. Kazimierz Stasiak SAC)