Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Rekolekcje ignacjańskie

W dniach 28 stycznia – 5 lutego 2023r. odbyły się ośmiodniowe rekolekcje ignacjańskie w naszym Domu dla Sióstr św. Józefa. Rekolekcje prowadził O. Mariusz Balcerak Jezuita z Krakowa. Był to czwarty tydzień „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego z Loyoli – przeżywanie Tajemnicy spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Zmartwychwstały Pan żyje i pragnie być szukany i odnajdywany w  każdej zwykłej sytuacji życia i posługiwania ucznia. Ciągłe napięcie pomiędzy „to jest Pan” i „nie ma Go tutaj” prowadzi do szukania i rozeznawania śladów Jego obecności wszędzie i we wszystkim. „Ćwiczenia duchowne” św. Ignacego z Loyoli są darem Pana Boga dla Kościoła, mogą z nich skorzystać kapłani diecezjalni i zakonni, osoby konsekrowane i świeckie.

„Ćwiczenia najbardziej pomagają tym wszystkim, którzy chcą więcej Jezusa kochać, dać Mu siebie bez reszty i naśladować Go na sposób radykalny. Sam święty Ignacy i ci, którzy odprawiali Ćwiczenia pod jego kierunkiem, stawali  się Bożymi szaleńcami, kochającymi  Jezusa i Jego Kościół miłością szaloną i roztropną” (O. Krzysztof Dyrek SJ )