Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Przygotowanie

Przygotowanie do pisania ikony

Ponieważ pisanie ikony jest czynnością świętą,  trzeba się do niej przygotować. Dlatego należy w miarę możliwości jak najwcześniej rozpocząć duchowe przygotowanie. Przede wszystkim chodzi o modlitwę, ale żeby ona była bardziej owocna należy jej dodać dwa skrzydła: postu i jałmużny. Post może być w dowolnym charakterze (nie koniecznie od jedzenia). Chodzi o taki post i taką ascezę, która pogłębia miłość i tęsknotę za Jezusem oraz czyni człowieka wolniejszym od siebie (poskramia pożądliwości) i sprawia, że staje się bardziej dyspozycyjny dla spraw Bożych (też w ludzkim pośrednictwie). To się nazywa przetwarzaniem postu na jałmużnę, która może być materialna lub duchowa zw. jałmużną serca. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci którzy dają jałmużnę nasyceni będą życiem…(Tb12,9). Ważne jest też przebaczenie, które umożliwia przyjęcie pełni łaski Bożej.

Dobrze jest także, obrać intencję pisania ikony za jedną lub grupę osób żyjących lub za osobę zmarłą.

Podczas całego procesu pisania ikony należy być w żywym kontakcie z Pismem świętym, ponieważ  ikona jest namalowanym Słowem Bożym oraz budować serdeczne relacje ze Świętą Postacią, którą ikonograf linią, kolorem i światłem opisuje.