Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Józeficka pracownia ikon

„Serce przy Bogu, ręce przy pracy”, to nasze józefickie zawołanie, które wpisuje się w kierunek i sens pisania ikon. Bo ikona to namalowane Słowo Boże, to w istocie Jezus Chrystus – Odwieczne Logos.

W Pracowni Domu św. Józefa organizujemy weekendowe rekolekcje z pisaniem ikon we wspólnocie, w dwóch lub trzech etapach oraz dni pustyni z ikoną z indywidualnym towarzyszeniem siostry odpowiedzialnej za Pracownię ikon.

W naszej Pracowni kładziemy zrównoważony akcent na duchowy, formacyjny wymiar pisania ikon przy równoczesnym poznawaniu techniki i technologii procesu pisania ikon. Mówiąc o formacyjnym wymiarze pisania ikony, czyli inaczej o formacji przez pisanie, chodzi o uświadomienie sobie wejścia na drogę przemiany, przemienienia, metanoi… Ikonograf przystępuje jako kruchy człowiek, do bezpośredniej współpracy z Bogiem. Staje niejako w progu rzeczywistości Boskiej, nasłuchuje modlitwą, postem, jałmużną, przebaczeniem, wszystkim co pomaga słyszeć Ducha Świętego. Swą postawą, przyjętymi zasadami, wyraża niejako prośbę psalmisty „…o Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego Oblicza! Szukam o Panie Twojego Oblicza, Swego Oblicza nie zakrywaj przede mną…” (Ps27,9-9)

Najbliższe terminy rekolekcji z pisaniem ikon:

  • 5-7 stycznia 2024r.
  • 15-17 marca 2024r.
  • 12-14 kwietnia 2024r.
  • 20-22 września 2024r.
  • 11-13 października 2024r.

Miejsce:

Dom św. Józefa na Radnej Górze,
Zdziechowice Drugie 120A   
37-470 Zaklików    
http://radnagora.jozefitki.pl

Serdecznie zapraszamy

Kontakt: tel. 505 122 059