Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Pisanie ikon – trzeci etap

W dniach 10-12.03.2023r. odbył się trzeci etap sesji formacyjnej z pisaniem ikon. Był to czas wzmożonej modlitwy, pracy przy ikonie i pogłębienia wiedzy na temat kanonu ikonograficznego. Uczestniczki wykonywały swoiste czynności związane z wykończeniem ikon, takich jak: ostateczne rozświetlenie szat, utrwalenie złota, obrysowanie nimbów i ram oraz podpisywanie Świętych Postaci. Podpis w ikonie jest bardzo ważnym elementem, ponieważ według teologii i antropologii zawartej w Biblii znać kogoś po imieniu, to wniknąć w jego serce, być w bliskiej z nim zażyłości. Cały proces pisania ikony ikonografowie kończyli osobistą modlitwą i namaszczeniem ikon szlachetnym olejkiem „Nardowym”, a Siostra odpowiedzialna za Pracownię stawiała pieczęć z certyfikatem potwierdzającym autentyczność ikony. Po czym ikony zostały ułożone w kaplicy przed ołtarzem, gdzie podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy zawierzali Bogu intencje pisanych ikon, a podczas Eucharystii celebrowanej przez Ks. Mariana Kowalczyka SCJ – kapelana Domu Św. Józefa intencje te były zanurzone w Ofierze Jezusa Chrystusa i oczyszczone w ogniu Bożej Miłości. Po ich poświeceniu stały się gotowe by uświęcać miejsca, gdzie będą umieszczone i czczone Osoby w ikonach uobecnione. Chwała Jezusowi w nowopowstałych ikonach!