Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Polityka prywatności

Podstawa Prawna

Polityka prywatności została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE oraz Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., i dostępnego na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Kościelnego Inspektora Ochrony Danych: https://kiod.episkopat.pl oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

Informacje ogólne

Dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i działalnością domu formacyjno-wypoczynkowego zwanego Dom św. Józefa na Radnej Górze prowadzonego przez Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, Zdziechowice Drugie 120a, 27-470 Zaklików, wykorzystując stronę internetową: www.radnagora.jozefitki.pl

Każdy użytkownik, który korzysta ze strony internetowej akceptuje niniejszą Politykę prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest dom formacyjno-wypoczynkowy zwany: Dom św. Józefa na Radnej Górze,Zdziechowice Drugie 120a, 27-470 Zaklików. Osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Dyrektor Domu św. Józefa na Radnej Górze, w dalszej części zwany Administratorem. 

W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem. 

Dane kontaktowe Administratora: Zdziechowice Drugie 120a, 37-470 Zaklików, tel. 15/ 873-82-61, e-mail: domswjozefa.rg@gmail.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod-pt@jozefitki.pl

Zasady przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • świadczenia usług związanych z działalnością domu formacyjno-wypoczynkowego:
    • zarejestrowania zgłoszeń uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy on-line, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, potwierdzenia rejestracji
    • przekazania niezbędnych informacji uczestnikom, udzielenia odpowiedzi na pytania
  • statystycznych Administratora oraz archiwalnych dla udokumentowania działalności domu
  • marketingowych przedstawiając ofertę domu formacyjno-wypoczynkowego za pomocą strony internetowej, prezentując fotogalerię miejsca jak również spotkań formacyjnych i konferencji
  • monitorowania i sprawdzania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (Informacje te są przetwarzane w celu poprawnego uruchamiana funkcjonalności stron internetowych oraz prowadzenia anonimowej analityki i statystyki i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się za pomocą optymalnie przygotowanej strony internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dodatkowo mogą być zbierane dane osobowe w postaci wizerunku, w celu udokumentowania wydarzenia i zrelacjonowania jego przebiegu, oraz tworzyć i posługiwać się wykazem uczestników. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza zgodę na powyższe działania. Na podstawie tej zgody możemy relacjonować wydarzenia na naszej stronie internetowej oraz w innych publikacjach. Podstawą zbierania powyższych danych osobowych oraz wykazu uczestników jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ustaleniu tożsamości osób korzystających z naszej oferty i kontroli uczestnictwa w zamkniętym wydarzeniu. Podstawą dla ewentualnej publikacji na stronach internetowych jest Państwa zgoda (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa wizerunek będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Państwo żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. Wówczas zarchiwizujemy dane wizerunkowe na naszej stronie. Część danych może zostać zachowana w celach historycznych.

Dane osobowe przetwarzane są w sposób automatyczny przy użyciu stron internetowych, z użyciem plików „cookies” (podczas korzystania przez Państwa ze stron internetowych, możliwe jest zapisanie pewnych informacji na Państwa komputerach w formie plików cookies, które przechowują informacje przydatne przy kolejnym uruchomieniu strony), i nie podlegają profilowaniu.

Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenia Administratora, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia sesji formacyjnych.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Postanowienia końcowe

Wszelkie przypadki naruszenia zasady bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi.

Polityka ochrony danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.