Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Tryptyk o modlitwie – dzień skupienia MGŚJ

W sobotę 9 marca 2024r. odbył się dzień skupienia w rytmie Lectio Divina dla Modlitewnej Grupy św. Józefa i zaproszonych Gości z Róży Różańcowej, Parafii i Przyjaciół Domu św. Józefa. Temat dnia skupienia brzmiał: „Tryptyk o modlitwie w Ewangelii św. Łukasza – ufność, wytrwanie, pokora” . Skupienie prowadził ks. Kazimierz Stasiak Pallotyn z Domu Rekolekcyjnego w Świętej Katarzynie. Ksiądz rekolekcjonista wprowadzał uczestników skupienia w tajemnice modlitwy Jezusowej „Ojcze nasz…”(por. Łk 11,1-12) pogłębiając ufność do Boga i trwanie – wytrwanie w ufnej modlitwie zanoszonej do Boga (por. Łk 18,1-4). W przypowieści o faryzeuszu i celniku Jezus w Słowie Bożym ukazywał tajemnice pokornej modlitwy (por. Łk 18,9-14). Dzień skupienia przebiegał w klimacie ciszy i milczenia. Uczestnicy skupienia prosząc Ducha Świętego rozważali Słowo Boże podczas osobistej modlitwy i Adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zwieńczeniem dnia skupienia była EUCHARYSTIA, która jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KK11).