Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Rekolekcje – „Jezus mistrzem empatii”

Dzisiaj, 5 marca 2024r. zakończyły się w naszym Domu ośmiodniowe rekolekcje dla naszych, Sióstr Świętego Józefa. Rekolekcje trwały od 26 lutego do 5 marca 2024r, a temat rekolekcji brzmiał: „Jezus mistrzem empatii”. Ćwiczeniom rekolekcyjnym, opartym na Słowie Bożym przewodniczył Ks. Mieczysław Łusiak Jezuita. Podczas rekolekcji w pierwszy piątek miesiąca marca odbyła się uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której Siostry ponowiły akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu rozpoczynając Rok Jubileuszu Intronizacji Serca Jezusowego w 100 lecie oddania całego Zgromadzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu przez Matkę Paulinę Owczarczak 4.12.1924r. w kaplicy domu macierzystego we Lwowie. Ks. prałat Franciszek Lisowski, późniejszy biskup tarnowski, dokonał uroczystej Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w obecności przełożonej generalnej i licznie zgromadzonych Sióstr. Akt ten był oficjalnym ogłoszeniem, że Jezus jest jedynym Panem, Zbawicielem i Królem każdej Siostry i całego Zgromadzenia i jednocześnie oddaniem się naszej Rodziny zakonnej Jego Najświętszemu Sercu. Przed obrazem Serca Bożego, wiele pokoleń Józefitek modliło się i kształtowało swą duchowość.