Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Św. Józef Rzemieślnik

Dom św. Józefa na Radnej Górze świętuje dziś wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos napisał: Codziennym wyrazem miłości w życiu Rodziny nazaretańskiej jest praca. Zapis ewangeliczny utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef starał się zapewnić utrzymanie Rodzinie: cieśla. To jedno słowo obejmuje ciąg wszystkich lat życia Józefa w Nazarecie. Dla Jezusa są to lata życia ukrytego, o których mówi Ewangelista po wydarzeniu w świątyni jerozolimskiej „…poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im poddany”(Łk2,51). Owo „poddanie”, czyli posłuszeństwo Jezusa w domu nazaretańskim bywa powszechnie rozumiane jako uczestniczenie w pracy Józefa. Ten, o którym mówiono, że jest „synem cieśli”, uczył się pracy od swego domniemanego „ojca”. Jeżeli Rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia i świętości przykładem i wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie i praca Jezusa przy boku Józefa-cieśli. W naszej epoce Kościół szczególnie to uwydatnił poprzez wspomnienie liturgiczne Józefa-Rzemieślnika w dniu 1maja. Praca ludzka, w szczególności praca fizyczna, znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została ona przyjęta do Tajemnicy Wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia. (por. RC 22)

Módlmy się: Święty Józefie, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rak zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Amen