Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Namalowane Słowo Boże

23 kwietnia 2023r. w Niedzielę Biblijną zakończyła się weekendowa sesja formacyjna z pisaniem ikon. Cztery kolejne ikony zostały ukończone i poświęcone w czasie Eucharystii. Były to ikony: Matki Bożej – Matki Słowa Bożego, Ikona Pana Jezusa – Mandylion, ikona św. Józefa – Joseph Justus i druga ikona św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. To wielka radość, że w Tygodniu Biblijnym poświęcone zostały ikony, gdyż ikona jest namalowanym Słowem Bożym. W ikonie za pomocą linii, barw, kształtów, gestów i światła Świętych Postaci zakodowane jest to samo orędzie Dobrej Nowiny, które zawarte jest na kartach Pisma Świętego. Niech Jezus Chrystus – Odwieczne Logos, będzie uwielbiony w napisanych ikonach oraz w życiu Ikonopisarzy, którzy z prostotą i radością opisując Tajemnice Boże, przekazują wiarę Kościoła Chrystusowego.