Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Pisanie ikon w Domu św. Józefa

W dniach 25 -27 listopada 2022r. odbył się w naszym domu pierwszy etap rekolekcji weekendowych z pisaniem ikon. W sesji uczestniczyły Siostry św. Józefa i Osoby świeckie. Uczestnicy pisali ikony Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Józefa we wspólnocie, w klimacie modlitwy, rozważania Słowa Bożego, Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wszyscy byli wcześniej przygotowani przez oczyszczenie serca i podjęcie klasycznych uczynków pokutnych: postu, modlitwy i jałmużny. Siostry prowadzące sesje, s. M. Wirginea Pasternak CSSJ i s. M. Terezjusza Pawlaczek CSSJ stopniowo wtajemniczały piszących ikony w tajniki teologii ikony i technologii pisania ikon, a posługi sakramentalne pełnił ks. Marian Kowalczyk CSJ. Ikony nie są jeszcze ukończone bo proces ich powstawania jest długi i jest tajemnicą osobistej relacji ikonopisarza z Panem Bogiem. Drugi etap rekolekcji z pisaniem ikon odbędzie się 9-11grudnia 2022r., na który zapraszamy.