Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

„Piękna jesteś przyjaciółko moja”

W dniach 18 – 20 listopada 2022r. odbyła się w naszym domu sesja formacyjna dla osób konsekrowanych na temat: „Piękna jesteś przyjaciółko moja” Seksualność konsekrowana. Spotkanie prowadzili:  Pani Zofia Rubini, Ks. Marek Chmielniak SAC i S. Elżbieta Murawska CSFN. Ze świadectw Sióstr uczestniczek sesji wynika, że spotkanie było bardzo dobre i umacniające na drodze powołania zakonnego, ukazujące piękno kobiety konsekrowanej żyjącej w harmonii wszystkich jej sfer życia: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. Na jednym ze slajdów wykładowych Siostra Elżbieta napisała: „Ma prawo być różnie… a kobiecość i konsekracja to moja jedna droga do świętości” . W drodze duchowej konsekracji zakonnej dobra świadomość siebie, swojej kondycji ludzkiej przyczynia się do harmonijnego rozwoju osobowości, budowania więzi, kreatywności i rozwijania pasji.