Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Rekolekcje dla Sióstr Józefitek

W dniach od 24 czerwca do 2 lipca 2024r. odbyła się w naszym Domu kolejna seria ośmiodniowych rekolekcji dla Sióstr Świętego Józefa. Temat rekolekcji brzmiał: „Szukać i znajdować łaskawego Boga”. Rekolekcjom przewodniczył i konferencje głosił Ks. Bogusław Szpakowski Pallotyn z Warszawy. Ojciec rekolekcjonista patrząc na człowieka integralnie, z jego ciałem, psychiką, duchem, przeprowadził Siostry rekolektantki przez świat emocji, potrzeb, komunikacji międzyludzkiej, a wszystko ujmując w kluczu: relacji do siebie, do innych, i w tej najważniejszej relacji – do Boga. W konferencjach przewijał się Ojca zachwyt nad pięknem świata stworzonego: świata przyrody, piękna człowieka i zachwyt nad Bogiem, który jest czuły, troskliwy i opiekuje się nami, zachęcając do nieustannego szukania i znajdowania łaskawego Boga.