Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Życzenia wielkanocne

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!
Wszystkim Drogim Przyjaciołom Domu Świętego Józefa, naszym Siostrom, Rodzinom i odwiedzającym nasz Dom życzymy, by Chrystus Zmartwychwstały mieszkał w nas i działał przez nas we współczesnym świecie wzmacniając wiarę, nadzieję i miłość. Z darem modlitwy i świątecznym pozdrowieniem

Wspólnota Sióstr Świętego Józefa z Radnej Góry.