Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Rekolekcje z pisaniem ikon

W dniach od 15 do 17 marca 2024r. w Domu Świętego Józefa na Radnej Górze odbyły się kolejne Rekolekcje z pisaniem ikon. Posługi sakramentalne sprawował Ks. Marian Kowalczyk Sercanin, a warsztaty ikonowe prowadziła S. M. Wirginea Pasternak Józefitka. W piątek, na rozpoczęcie rekolekcji odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu i Droga Krzyżowa prowadzona śpiewem przez Scholę z Zaklikowa pod dyrekcją Pani Agnieszki Krawczyk. Na zakończenie rekolekcji odbyło się poświęcenie trzech ikon podczas Mszy sw. Były to Ikony Oblicza Chrystusa i Archanioła Rafała. Kontynuacja pisania pozostałych ikon odbędzie się na kolejnych sesjach ikonograficznych.