Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Wcielenie Syna Bożego uczczone w ikonach

W dniach 5-7 stycznia 2024r. w Domu św. Józefa na Radnej Górze odbyła się kolejna edycja rekolekcji z pisaniem ikon. W rekolekcjach udział wzięły Siostry Józefitki i Osoby świeckie, które uczestniczyły już w poprzednich edycjach ikonograficznych oraz Osoby nowe, które wprowadzane były w tajemnice ikony, dzielnie radząc sobie z pisaniem pierwszej ikony. Sesję prowadziły: s. M. Wirginea Pasternak CSSJ i s. M. Terezjusza Pawlaczek CSSJ, a posługi sakramentalne sprawował ks. Marian Kowalczyk SCJ. Czas rekolekcji wpisał się w znaczące dla Ikonografii dni Liturgii Kościoła – Uroczystość Objawienia Pańskiego i Niedziela Chrztu Pańskiego, kończąca Okres Bożego Narodzenia. Zatem Wcielenie Syna Bożego Jezusa Chrystusa zostało uczczone przez pisanie ikon i poświecenie ikon ukończonych, gdyż każda ikona jest chrystocentryczna, a uzasadnieniem jej kultu jest przyjście na świat Syna Bożego. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony w pisanych ikonach i w tajemnicach serc Ikonopisarek.