Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Dni pustyni z pisaniem ikon

W dniach od 15 do 17 grudnia 2023r. dwie Siostry zakonne przeżywały w naszym Domu dni pustyni z pisaniem ikon. Siostra Joanna Michalitka poświęciła rozpoczętą wcześniej ikonę św. Krzysztofa i kontemplowała również nową ikonę pisząc Oblicze Jezusa Chrystusa, natomiast Siostra Ignis Józefitka rozpoczęła pisanie ikony Bożego Narodzenia. Adwent jest uprzywilejowanym czasem do pisania ikon, gdyż przyjście na świat Syna Bożego Jezusa Chrystusa jest jedynym uzasadnieniem kultu ikon i wszelkich obrazów religijnych.