Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Kierunek świętość…

W dniach od 1 do  3 grudnia 2023r. odbyła się w naszym Domu na Radnej Górze sesja formacyjna dla Sióstr św. Józefa pod tytułem: „Kierunek świętość – szczegółowy rachunek sumienia”. Ojciec Mariusz Balcerak Jezuita, poprowadził Siostry Józefitki, drogą oczyszczenia serca, w czasie szczególnie poświęconym Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. W naszych niespokojnych czasach, kiedy zamieszki wojenne, niepokój zajmują coraz więcej… miejsca w przestrzeni medialnej, trzeba zawalczyć o dusze. Ignacjański rachunek sumienia szczegółowy przychodzi nam tutaj ze skuteczną pomocą. Święty rycerz Ignacy Loyola radzi najpierw „powalczyć o jedną cnotę, wyrugować jedną wadę”. Ważna jest świadomość, że jesteśmy słabi, gdyż jesteśmy chorzy, chorzy z powodu grzechu. Jest to choroba duchowa. Jak podkreślał Ojciec Mariusz – „Obecnie coraz mniej mówi się o cnotach i wadach duchowych, a dużo częściej o diecie, ziołach i fitnesie. Potrzeba oczyszczenia serca i jasnego sumienia”.

                 Modlitwa, cisza, Eucharystia, konferencje oraz osobista refleksja, a także radosne spotkania wypełniły te dni pustyni. Słowa z brewiarza  ostatniej modlitwy liturgicznej przed Adwentem oddają dobrze atmosferę tego spotkania: „Sprawiedliwie, i pobożnie żyjmy na tym świecie. Rozumnie oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i dobrych uczynków „.

Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony!