Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Wieczornica ku czci Anny Nagórskiej

W niedzielę 19 listopada 2023r. w Kościele św. Anny w Zaklikowie odbyła się Wieczornica upamiętniająca 60 rocznicę śmierci Anny Nagórskiej (ur.16.07.1882r. – zm.19.11.1963r.) – fundatorki ziemi pod radnogórski Klasztor i obecnie Dom Św. Józefa. Wieczornicę zorganizowało Stowarzyszenie Ziemi Zaklikowskiej im. Anny Nagórskiej, a poprzedziła ją Eucharystia za śp. Annę Nagórską. Program Wieczornicy zawierał treści związane z pięknym człowieczeństwem Anny Nagórskiej, a także recytowana była przez zaklikowską młodzież głęboka w wymowie poezja Anny Nagórskiej. Eksponowana była również wystawa prac dzieci z kółka plastycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie filia w Lipie związanych z życiem Anny Nagórskiej. W Wieczornicy udział wziął JE Ks. Bp Edward Frankowski, który na zakończenie wygłosił słowo uznania i szacunek dla głęboko religijnego i ubogiego życia Any Nagórskiej, bogatego w pokorną i cichą miłość Boga i ludzi. Siostry Józefitki z Radnej Góry, na czele z Przełożoną S. M. Christianą Adamczyk CSSJ przez swą obecność i modlitwę wyraziły wdzięczność śp. Annie Nagórskiej za dar jej serca, a na jej posiadłości prowadzą dzieło rekolekcyjno-formacyjne według pragnień Fundatorki.