Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Poświęcenie ikon – trzeci etap rekolekcji

W dniach 10 – 12 listopada 2023r. w Domu św. Józefa na Radnej Górze odbył się trzeci etap rekolekcji z pisaniem ikon. Był to czas intensywnej modlitwy i pracy wykończeniowej przy ikonach by były jak najpiękniejsze na chwałę Boga i dla duchowego dobra ludzi, którzy będą się modlili przed nimi. Zwieńczeniem napisanych ikon było ich poświęcenie w czasie Eucharystii. A na koniec rekolekcji ikonopisarki we wspólnocie, spontanicznie lub napisaną kontemplacją uczciły Święte Postacie nowopowstałych ikon. Podczas wszystkich etapów rekolekcji posługi sakramentalne sprawował Ks. Marian Kowalczyk SCJ, a pracownię ikonograficzną prowadziły Józefitki: s. M. Wirginea Pasternak CSSJ i s. M. Terezjusza Pawlaczek CSSJ. Niech Jezus Chrystus uwielbiony będzie w pogłębionym życiu duchowym ikonopisarek i w nowych ikonach posłanych do świata.