Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Formacja w „Tercjacie”

W dniach od 3 do 24 sierpnia 2023r. w naszym Domu odbywała się formacja Sióstr św. Józefa w tzw. „Tercjacie” – pięć lat po ślubach wieczystych. Formację przeżywały trzy Siostry: z Polski – s. M. Ida oraz z Ukrainy – s. M. Olga i s. M. Wira, pod kierunkiem Siostry odpowiedzialnej za formację permanentna w Zgromadzeniu, s. M. Joannes Mazurkiewicz CSSJ. Był to trzytygodniowy czas odosobnienia – „czas pustyni”, modlitwy, refleksji w celu umocnienia, pogłębienia i odpocznienia na drodze powołania zakonnego każdej z Sióstr. Życzymy Siostrom wytrwałości i dalszej radosnej służby Bogu i potrzebującym bliźnim.