Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Nowe ikony posłane do „świata”

W dniach 12-14maja 2023r. odbyła się piąta sesja ikonograficzna w Domu św. Józefa. Kolejne ikony zostały ukończone i poświęcone podczas Eucharystii. Pisanie ikon jest powołaniem, charyzmatem, dlatego ikona jest darem Pana Boga i powstaje przy współudziale wielu osób. Świadomy tego ikonograf pisze ją w pokorze, dla innych ludzi i pozostaje w dyskrecji – anonimowy, nie podpisując swych ikon. Owszem, stawia się pieczęć – certyfikat pracowni, świadczący o autentyczności ikony. Po poświęceniu ikona jest posyłana do ludzi, dla kultu Bożego. A ikonograf jest pierwszym, który oddaje pokłon Bogu w napisanej ikonie. Czyni to w osobistej modlitwie i przez namaszczenie ikony szlachetnym olejkiem modląc się: „Święta Magdaleno, Mario i Salome niosące wonności, aby przez swą kobiecą czułość i delikatność okazać miłość i przywiązanie do Pana Jezusa. Daj nam z czułością i delikatnością natrzeć deskę wonnym olejkiem, jakbyśmy namaszczali ciało Pana. Niech najgłębsze pokłady naszej czułości i miłości, wrażliwości i delikatności tworzą tę ikonę, aby wszyscy patrzący na nią odczuwali w sobie wszechogarniającą miłość Bożego spojrzenia, czułość Bożej obecności, wrażliwość Bożej opieki, delikatność Bożej potęgi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Niech Jezus Chrystus uwielbiony będzie w nowych ikonach, posyłanych do świata.