Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?

1 kwietnia 2023r. w pierwszą sobotę miesiąca odbyło się w naszym Domu skupienie pt. „Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?” Skupienie prowadził ks. Kazimierz Stasiak Pallotyn z Domu Rekolekcyjnego w Świętej Katarzynie. Uczestnikami spotkania modlitewnego byli członkowie Modlitewnej Grupy św. Józefa, Róży Różańcowej i chętni Parafianie. Ksiądz Kazimierz wygłosił dwie konferencje tematyczne. W pierwszej podkreślił potrzebę wejścia w stały kontakt ze Słowem Bożym, przez odnalezienie miejsca i czasu na lekturę, rozmyślanie. Druga konferencja była wprowadzeniem do modlitwy osobistej w oparciu o perykopę z Ew. św. Łukasza, opisującą drogę dwóch uczniów do Emaus. Uczestnicy skupienia mieli czas na osobiste spotkanie ze Słowem Bożym, Adorację Najśw. Sakramentu, rozmowy duchowe, a dzień skupienia uwieńczyła Eucharystia.