Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Noworoczne życzenia…

Na przełomie Roku 2022 i 2023 razem z Maryją Świętą Bożą Rodzicielką i Świętym Józefem dziękujemy Panu Bogu za miniony Rok pełen łaski i Waszej Kochani życzliwej obecności w naszym Domu św. Józefa. Niech Nowy Rok 2023 będzie dla nas Wszystkich i Waszych Rodzin, Przyjaciół, Dobroczyńców błogosławiony i pełen pokoju. Złączone w Liturgii Słowa Bożego modlimy się, by Bóg miłosierny Wam błogosławił w każdy dzień Nowego 2023 Roku: „Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem…” (por. Lb 6,23).

Zapraszamy w progi naszego Domu św. Józefa i świątecznie pozdrawiamy. Siostry Świętego Józefa z Radnej Góry