Dom św. Józefa na Radnej Górze

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Pisanie ikon – drugi etap

W dniach 9-11 grudnia 2022r. odbył się drugi etap rekolekcji z pisaniem ikon. W tych dniach duży akcent był położony na złocenie ikon. Złoto w ikonografii nie jest kolorem, to jest blask – światło, promieniowanie ikony. Złoto w ikonie odnosi wprost do Pana Jezusa, dla ikonopisarza staje się prośbą chodzenia w Bożej Światłości. Grzech i brak przebaczenia stawia barierę Bożej Światłości w duszy człowieka, stąd ikonopisarz przed złoceniem daruje wszystkie winy swoim winowajcom, a że w tych dniach złocenie ikon dokonywało się we Wspólnocie wszyscy uczestnicy na początku przekazali sobie znak pokoju i odmówili taką modlitwę: „Panie Jezu Chryste, który jesteś Światłością prawdziwą oświecającą każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Przemień nasze złoto w modlitwę tak jak złoto ofiarowane przez Magów stało się sposobem uwielbiania Ciebie, tak jak złoto ozdabiające Arkę Przymierza było oddaniem chwały Przedwiecznemu Bogu. Niech nasze dusze staną się czyste, jak złoto wypróbowane w tyglu. Niech będą przepełnione Twoim światłem, jak przepełnieni Tobą są wszyscy święci. Niech Duch Święty sprawi , byśmy widzieli świat takimi oczami, jak Apostołowie na górze Tabor, którzy widzieli blask Zmartwychwstałego. Niech złoto tej ikony tańczy przed oczami Boga, jak przedwieczna Mądrość zanim wszechświat powstał. Niech płomienie świateł ożywiają złoto tej ikony w świątyniach na chwałę, cześć i radość Chrystusa, który nieskończenie umiłował człowieka. Amen”. Pisanie ikon będzie kontynuowane 10-12 marca 2023r., na które zapraszamy również nowych ikonopisarzy.